Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. mája 2007

Nechystaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Lenivosť je v Biblii na viacerých miestach vykreslená ako nezdravý a neprirodzený prejav v živote človeka, ktorý je v ostrom kontraste so životom v prírode a ostatným stvorenstvom. Príklad s mravcami nám nepripomína iba ich ustavičnú aktivitu a pracovitosť, ale za tou ich činorodosťou je potrebné vidieť predovšetkým pud sebazáchovy, prežitia. V prípade človeka sa nám ukazuje dvojaký rozmer lenivosti – telesná a duchovná lenivosť. Telesná lenivosť vedie iba k chudobe tela, k odpudivému vzhľadu, k strate domova. Nič príjemné. Zároveň však nič také, čo by sa nedalo prežiť. Mnohí aj takýmto spôsobom pohodlne a spokojne prežijú život. Oveľa horšia je lenivosť duchovná, pretože ona vedie k chudobe ducha a až k strate spasenia. Duchovný lenivec neprežije. Nebuďme preto leniví a pasívni ani dnes vystrieť ruky a prijať bohatstvo všetkých dobrých darov – telesných i tých duchovných, ktoré nám pripravila Božia štedrosť! Verím, že hľadiac do budúcnosti sa aj v nás prebudí pud sebazáchovy.