Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. mája 2007

Jozef bratov potešoval a vľúdne hovoril s nimi. A intrigánstvu sa darí tam, kde srdce ľudí ovládla sebeláska, kde niet miesta pre Boha ani pre ľudí. Tam človek – výsostne pre svoj vlastný prospech – používa v kontakte s ostatnou spoločnosťou ako bežné nástroje komunikácie klamstvo, faloš, zaliečanie, ohováranie. Nesmieme však prehliadnuť, že o všetkých vymenovaných skutočnostiach, ktoré sú, žiaľ, od samého počiatku také blízke ľudskej spoločnosti i cirkvi, je jasne vyrieknuté, že sú v Božích očiach ohavnosťou. A to, čo je ohavné, je Bohu neprijateľné a nepoužiteľné. Srdce človeka zaplavené takýmito vecami, nebolo ešte zaplavené Božou láskou. Môžeme si z toho zobrať dôrazné varovanie, ale v tejto súvislosti nezaškodí zamyslieť sa aj nad slovami Pána Ježiša: „Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte aj vy im.“