Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. mája 2007

Na radosť obrátim ich smútok a poteším i rozveselím ich po žiali. Verím, že tieto slová – tým, ktorí ich so mnou teraz čítajú – neznejú ako niečo cudzie a prekonané. Pretože veľká uvoľnenosť mravov v sexuálnej oblasti, v striedaní partnerov v mimomanželských i manželských vzťahoch, v prekvitajúcej prostitúcii, v sebavedomom vystupovaní homosexuálne orientovaných ľudí, to všetko už dnes pomýlilo a strhlo mnohých k hriechu alebo aspoň k tomu, že sú voči tomuto hriechu zrazu tolerantnejší. Božie Slovo nás však chce chrániť pred týmto pokušením, a tak, ako v iných prípadoch, odporúča nám striedmosť a opatrnosť. Zároveň však je potrebné povedať, že proroci v Starej Zmluve používali otázku sexuálnej nevery a neviazanosti ako obraz duchovnej nevery Hospodinovi. A v tejto súvislosti chcem pripomenúť, aby sme pamätali na to, že naše nezodpovedné sexuálne správanie je zároveň naším nezodpovedným správaním vo vzťahu k Bohu a negatívne sa premieta aj do nášho duchovného života.