Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. mája 2007

Vrúcne Ťa milujem, ó, Hospodine, moja sila! Dnes, keď našim vzťahom na každej úrovni dominuje lož a nespravodlivosť, asi len málo bude tých, ktorí sa svoju životnú múdrosť odhodlajú postaviť na pravde a spravodlivosti. Síce, ešte stále sa v školách vedie k čestnosti a spravodlivosti, ale v osobných, obchodných a profesionálnych vzťahoch vidieť niečo iné. Žijeme akoby v dvoch svetoch, hlásame pravdu a žijeme klamstvo, pretože sa bojíme, že dnes by sme už s pravdou a čestnosťou v ničom nepochodili. Práve pravdu a spravodlivosť nám však Písmo Sväté odporúča, ako skutočnú múdrosť života, ktorej výsledkom sú „výnosy“ v nebeských pokladoch. „Moje ovocie je lepšie ako zlato i rýdze zlato a môj výnos je nad najlepšie striebro.“ Stále platia Ježišove slová: „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí!“ (J 8,32).