Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. mája 2007

Vetry si robíš poslami a blčiaci oheň sluhami. Túžiť po takejto múdrosti znamená túžiť po Božích hodnotách a hľadať skutočný život, nie iba jeho napodobeniny. Nemôžeme sa preto na jednej strane prezentovať vyjadreniami, že túžime po skutočnom, plnohodnotnom živote, a na druhej strane využívať každú príležitosť na to, aby sme si držali odstup od Boha a od Jeho prikázaní. Iba ten, kto sa s bázňou podriaďuje Božej múdrosti, nachádza život i obľubu u Hospodina. Preto ani dnes by nám nemalo padnúť zaťažko v poslušnosti podriadiť svoj život Božej vôli a Božím pravdám. Veď Jeho prikázania nie sú ťažké, tvrdí apoštol Ján (3-4), pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A keď sa nám to zdá byť priťažké, vieme, kde dostaneme novú silu. (Iz 40,31)