Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. mája 2007

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin. Pán Boh nie je iba štatista, ktorý s odstupom sleduje naše počínanie v živote. Pán Boh je ten, ktorému záleží na tom, aby sme svoj život prežili múdro. Je Tvorcom nášho života, preto nám rozumie najlepšie. A je veľkým prejavom Božej milosti, keď nám Boh otvára nielen svoje srdce plné lásky, ale sprístupňuje nám aj svoju múdrosť v prikázaniach, napomenutiach a dobre mienených usmerneniach. A verí, že pochopíme Jeho dobrý úmysel a zúročíme ich na skvalitnenie svojho života. Jeho ponuka je pred nami ako hostina predostretá každý deň. Môžeme sa jej zúčastniť alebo sa vyhovárať. „Poďte a jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala!“