Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. mája 2007

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela. Starocirkevný názov dnešnej nedele (rogate) je výzvou, priam príkazom pre každého z nás. Po niekoľkých storočiach cirkev tak ochladla, že to, čo bolo normálne pre Ježišových učeníkov, stalo sa príkazom. Modlitbu (podobne, ako dávanie almužien a pôst) Ježiš považuje za prirodzenú prax svojich nasledovníkov. Ježiš nepovedal, „ak sa budete modliť“ (ak sa rozhodnete), ale „keď sa modlíte“ (teda, ak robíte to, čo je súčasťou vášho života). Varujme sa pokrytectva v modlitbách! Najdôležitejšie je to, čo Boh vidí v mojom vnútri (moje motívy), nie to, čo ostatní oceňujú. Varujme sa i mnohovravnosti! Veď Boh, ako náš dokonalý Otec, vie o všetkých našich potrebách. A odpúšťajme druhým, akokoľvek by sa voči nám previnili! Pamätajme na to, že Boh nám odpustil všetko! Podľa Pánovej modlitby prosíme Boha, aby nám odpustil tak (= takým spôsobom), ako sme my odpustili našim vinníkom. Je to veľmi vážna prosba, rovnako ako celá Pánova Modlitba.