Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. mája 2007

Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. On sa modlil aj za nás. V celej tejto modlitbe Ježiš 4-krát prosil za jednotu svojich nasledovníkov. Ak je niečo v Písme raz, je to pravdivé. Ak sa však niečo v Písme nachádza opakovane, je to nesmierne dôležité. Pre Ježiša, ktorý vedel, že sa priblížil Jeho odchod z tejto zeme, bola nesmierne dôležitá práve jednota Jeho nasledovníkov. Vedel, že to bude veľkým svedectvom pre neveriacich. Dnes, krátko pred Jeho Druhým Príchodom vidíme, ako sa satanovi darilo a darí, aby sa táto Ježišova prosba nenaplnila. Spory, trieštenia, zápasy a boje medzi kresťanmi, to všetko sa dialo a deje ako súčasť kresťanskej histórie. Minulosť nemôžeme zmeniť. Mnohí z nás sú povolaní, aby ovplyvnili vzťahy medzi cirkvami a denomináciami. Každý z nás však svojím postojom buď nahráva tomu Zlému (ktorý ničí dielo Kristovo), alebo hľadá a buduje jednotu podľa Kristovej vôle. Každý z nás je súčasťou cirkevného zboru. Čo môžem urobiť dnes, aby priepasť medzi mnou a mojím bratom/sestrou bola menšia? Ako môžem dnes naplniť Kristovu vôľu? On odišiel pripraviť miesto pre všetkých, ktorí Ho milujú, ktorí plnia Jeho vôľu. On si príde po svoju Cirkev.