Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. mája 2007

Veľké veci urobil s nami Hospodin, preto sme sa radovali. Pavol napomínal filipských, aby žili hodne Kristovo evanjelium. Neexistuje iný vzor, okrem Krista, v prijímaní druhých, v odpúšťaní, v prejavoch lásky atď. Nasledujúc tento vzor môžeme „stáť v Duchu a ako jedna duša bojovať za vieru v evanjelium“. V pôvodnom jazyku slovo „stáť“ pochádzalo z vojenského prostredia a znamenalo pozíciu vojaka, ktorý neopustil svoje stanovište za žiadnych okolností. Takisto sa používalo v aréne na vyjadrenie postoja bojovníka, ktorý stál zoči-voči divej zveri a bol pripravený bojovať, pretože útek znamenal jeho záhubu. Takto pevne stáť a čeliť útokom možno iba ak prijímame silu od Pána. Takto máme stáť spolu. Bojovník ťažko obstojí sám, bojovníci si navzájom chránia chrbty. Aj my sa navzájom potrebujeme. Väčšinou sme zvyknutí bojovať proti sebe. Skončime konečne tieto nezmyselné zápasy a postavme sa bok po boku vedľa seba! Zla je okolo nás mnoho a tiež tých, čo ešte neprijali evanjelium. Nebojujme proti sebe, ale ďakujme Bohu za spolubojovníka a pokladajme ho za hodnejšieho než seba! Život vo viere neznamená hľadieť jeden na druhého, ale spoločne hľadieť na Pána.