Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. mája 2007

Svätá je, Bože, Tvoja cesta! Všeobecne je nám známe Kristovo poníženie. Nedokážeme to však opísať našimi obrazmi. Urobil to kvôli nám. Kvôli nám sa ponížil. Kvôli nám sa stal služobníkom – otrokom. Kvôli nám bol poslušný až na smrť na kríži. Pavol nás volá, aby sme medzi sebou začali podobne zmýšľať. Vieme, že naše správanie voči sebe navzájom je odrazom toho, čo sa deje v našej mysli. Prestaňme druhých ponižovať vo svojich očiach! Začnime na nich hľadieť ako Kristus! Ako na drahých, vzácnych ľudí, ku ktorým nás posiela On, aby sme im poslúžili. Aby sme sa kvôli nim vyprázdnili, vzdali sa svojej dôležitosti a boli Bohu poslušní, aj keby nás to malo stáť čokoľvek (veď Kristus bol poslušný až na smrť!). Nie je to ľahká cesta. Je to však cesta nasledovania Jeho. On nám nielen ukázal príklad, ale ponúka nám k tomu aj silu. Začať môžeme už dnes. Dovoľme Mu, aby zmenil naše myslenie, náš pohľad na našich blížnych! Potom bude nasledovať aj praktický život.