Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. mája 2007

Ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Dnes je veľmi zvláštna nedeľa. Podľa témy cirkevného roka Pán Ježiš už vstúpil na nebesia a práve plynie tých desať dní, kým nezoslal svojho Ducha. Odvtedy, čo učeníkom odišiel ich Učiteľ, už prešli celé tri dni – niečo veľmi podobné zažili po Jeho smrti. Vtedy sa so strachom skrývali (Ján 20,19). Teraz, keď ich Pán svojou mocou premohol smrť, sú oveľa smelší a najmä – je ich viac! (Sk 1,15) Ten istý Pán, ktorý ich posmelil svojimi veľkými sľubmi, dáva istoty aj nám dnes. Drahý čitateľ, či aj ty žiješ tak, že si presvedčený o Jeho blízkom príchode? Tak naplní svoje sľuby. Učeníci sa v tento čas ešte len potešovali slovami o sľúbenom Radcovi, ktorého im pošle Ježiš. My Ho už máme, je to ten Duch Svätý, v ktorom a skrze ktorého žijeme vierou. Pán Ježiš povedal, že svojich nenechá ako siroty. Postaral sa o nich a cirkvi povedal, že si príde po ňu, keď sa zjaví druhýkrát. Čakáme Ho? Zachovávame Jeho prikázanie lásky? Potom je táto zvláštna nedeľa jedným nádherným dňom.