Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. mája 2007

Zamerajte teda svoju myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha! V Pavlovej blízkosti sa pohybovalo veľa úprimných kresťanov. List Filipským stavia vedľa seba Timotea a Epafrodita. Ten prvý je známy hneď z niekoľkých kníh v Novej Zmluve, o tom druhom sa dozvedáme len z niekoľkých dnešných veršov. To však neznamená, že by kvôli menšej sláve bol menší aj pred Bohom. Pán Ježiš na diskusiu svojich učeníkov o veľkosti pred Bohom odpovedal, že veľký je ten, kto dokáže k druhému pristúpiť s neohraničenou láskou. (Lukáš 9,46-48) Našu hodnotu predsa nerobia ani tituly pred a za menom, ani funkcia v cirkevnom zbore. Našu cenu určuje Boží Syn, ktorého sme si „obliekli“ (Galatským 3,27). To je cena Jeho obete na Golgote. Popredný Timoteos, na ktorého sa Filipania iste tešili a nám takmer neznámy Epafroditos, ktorý do tohto mesta v Makedónii prišiel chorý a slabý, obaja sú Pavlovi poslovia, Ježišovi poslovia. Nezáleží na tom, či Ti tvoj Boh dal v kostole miesto niekde vpredu, alebo sedíš niekde za stĺpom, to znamená, či si sa stal ľuďom známym alebo si skôr tichej povahy a pozná Ťa predovšetkým tvoj Boh, ktorý ti dal úlohu budovať Jeho kráľovstvo tam, kde žiješ.