Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. mája 2007

Nepohŕdaj kázňou Hospodinovou, nech sa ti neprotiví Jeho trestanie. Naša dcérka bola neskutočne zvedavá už ako jednoročné batoľa. S manželkou sme nerobili nič iné, len ju chránili a upozorňovali: „To nesmieš“, „nechytaj to“, „daj si pozor“! Napriek tomu stačil krátky okamih a skončila s popáleninami na JIS-ke na detskom oddelení. Sedem dní, každé ráno podstupovala plnú anestézu, aby jej plastický chirurg mohol ošetriť rany. Zhojili sa; postupom času aj zabudla na to, čím prešla, ale v jej podvedomí už zostal reflex: „Nechytaj to, daj si pozor!“ Takú veľkú popáleninu, boľavú a ťažko liečiteľnú, v mojom i tvojom živote môžu zanechať veci, ktoré sú pre nás zdrojom zvedavosti, ľahkovážnosti, nerozvážnosti, neposlušnosti a sebaistoty. Popáliš sa na nich. Popáliš sa pri stretnutiach s ľuďmi bez hanby, so zlými spolupracovníkmi, pri roztržkách, popália ťa tvoje vlastné úspechy. Nikdy sa však nepopáliš – ani inak nezraníš – ak sa priblížiš, ak sa dotkneš Pána Ježiša. Pavol to urobil a všetko ostatné sa pre neho stalo bezcenným. Vyznal: „Som presvedčený, že ani smrť... nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“ (R 8,38-39)