Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. mája 2007

Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji. Kto z nás si ešte nikdy v živote nepovedal: „Toto by som chcel dosiahnuť!“? Zvykneme hovoriť: „Chcem dobré zamestnanie, chcem byť bohatý, chcem dobrú manželku alebo manžela, chcem krásny a veľký dom.“ Apoštol Pavel nehovorí o žiadnom z týchto našich životných cieľov. Jeho cieľom je poznať Krista. Chce byť ako On a raz sa s Ním stretnúť na mieste, ktoré pre neho pripravil. Poznať svoj cieľ nikdy nestačí. Musíme preto aj niečo urobiť. Apoštol na dosiahnutie svojho cieľa nasadzuje všetku svoju energiu. Spomeňme si aj my, ako dokážeme ísť za pozemskými cieľmi, ktoré sú pre nás dôležité. Ak je pre nás, kresťanov, konečný cieľ, kráľovstvo Božie, tým najdôležitejším, musíme na jeho dosiahnutie vynaložiť všetku svoju energiu, sily a odhodlanie. Musíme mať cieľ vždy pred očami. V tomto je Pavel pre nás príkladom. Aj keď sám o sebe píše, že nie je dokonalý, mali by sme ho napodobňovať v tom, ako sa celým srdcom dokázal sústrediť na Krista. Mohli by sme aj my ľuďom o sebe povedať: „Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi!“?