Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. mája 2007

Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru. Páči sa mi, keď ma moja manželka osloví: „Ty moja radosť.“ Vtedy cítim jej radosť z nášho vzťahu, priateľstva, z našej dôvery, manželstva. Podobnú radosť vyjadril apoštol Pavel, keď sa svojim blízkym vo Filipách prihováral so slovami: „Moji túžobne milovaní“. Iba vzťah založený na skutočnom priateľstve, dôvere a vzájomnej láske znesie napomenutie, upozornenie a pokarhanie. Pavel nekarhá za nedostatky v učení, ani za to, že filipskí niečo nezvládli, či nepochopili. Karhá ich za vzťahy, za neporozumenie a roztržky. Dá sa pochopiť odlišný názor, iný spôsob práce, ale ničím sa nedá ospravedlniť neochota k zmiereniu. Nezmieriť sa dnes s Pánom Bohom i ľuďmi znamená prísť o radosť, žiť v neustálom strachu, čo prinesie zajtrajší deň, pripraviť sa o Boží pokoj. Boh pokoja bude s nami, hovorí apoštol, keď budeme premýšľať o tom, čo je pravdivé, čestné a spravodlivé, čisté, ľúbezné, príjemné, cnostné a chvályhodné. To nás uchráni pred roztržkami a prinesie do nášho života radosť zo spoločnej práce s bratmi a sestrami, ktorých mená sú tiež zapísané v knihe života.