Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. mája 2007

Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. Apoštol trvá na tom, že cirkev je povinná podporovať Božích služobníkov. Dnešná cirkev, ktorá sa hlási k odkazu Novej Zmluvy a tým aj k odkazu apoštola Pavla, považuje tento spôsob, paradoxne, za obohacovanie sa služobníkov cirkvi na úkor chudobných cirkevníkov. Z tohto dôvodu, pretože sa bál obvinenia, že káže iba pre finančný zisk, odmietol Pavel finančné dary veriacich z Korintu. Dar od filipských prijíma preto, že cíti, že mu ho dávajú radi. Cenil si ich oddanosť a lásku, ktorú mu prejavili aj takto. Hoci to dnes, v čase pocitu neustáleho nedostatku, neradi počujeme a ešte menej radi sa s tým stotožňujeme. Stále však platí, že ak dávame z lásky, náš dar prinesie úžitok obdarovanému a nám sa stane požehnaním. Pretože Boh uspokojí všetky naše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Ježiša Krista.