Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. mája 2007

Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte jasnovidcov, lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh. Otázkou šťastného manželstva sa človek zaoberá neustále. Jeden starý príbeh hovorí, že keď chlapec opúšťa raj a odchádza na Zem, aby tu žil, dostáva pri nebeskej bráne polovicu jablka. Druhá polovica patrí nejakej dievčine. Potom chlapec hľadá na Zemi dievča, ktoré k nemu patrí. Ak sa nájdu správne polovičky, je všetko v poriadku. Horšie je, keď človek nečaká a vezme akúkoľvek polovičku. Tak vznikajú nešťastné manželstvá, ktoré od začiatku škrípu a rozvodové konanie je už len akýmsi vyslobodením z pekla. Žijeme v dobe, kedy je všetko dovolené a mladí ľudia striedajú partnerov ako ponožky. Dievčatá si myslia, že skutočnú lásku nájdu v hre „Nevesta pre milionára“. Ako si v tomto mori nájsť toho pravého, tú pravú? Veríme, že náš život určuje Boh a On má s nami plán aj v otázke výberu životného partnera. Ak by bol Adam netrpezlivý a nepočkal by na to, kým mu Boh stvorí Evu, ktorá ho dokonale doplnila, našiel by si v rajskej záhrade bytosť, ktorá by sa mu najviac podobala – opicu. Ak budeme trpezliví a pokorní, Boh aj nám ukáže polovičku, ktorá k nám patrí. Tak, ako našiel Izákovi Rebeku, tak aj nám pomôže nájsť toho pravého, tú pravú. Čím viac sa poddáme Božiemu vedeniu a Jeho vôli, tým viac dostaneme. A ak patríme k tým, ktorí si vybrali nesprávne? Práve preto prišiel Ježiš Kristus, aby sme aj vtedy mohli žiť v láske a Jeho láskou premáhať nepriazeň našich nesprávnych výberov. (R5,5)