Slovak Czech English German Polish

Jún

Piatok, 01. júna 2007

V obrátení a v upokojení bude vaša záchrana.

Čítať ďalej: Piatok, 01. júna 2007

Sobota, 02. júna 2007

Tvoja milosť je lepšia ako život.

Čítať ďalej: Sobota, 02. júna 2007

Nedeľa, 03. júna 2007

Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. júna 2007

Pondelok, 04. júna 2007

Hospodin spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. júna 2007

Utorok, 05. júna 2007

Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď.

Čítať ďalej: Utorok, 05. júna 2007

Streda, 06. júna 2007

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra; odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich.

Čítať ďalej: Streda, 06. júna 2007

Štvrtok, 07. júna 2007

Tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. júna 2007

Piatok, 08. júna 2007

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne?

Čítať ďalej: Piatok, 08. júna 2007

Sobota, 09. júna 2007

Náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece. Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, sa nebudeme klaňať.

Čítať ďalej: Sobota, 09. júna 2007

Nedeľa, 10. júna 2007

Vo svojom rozrušení som riekol: Som odrezaný od Tvojho dohľadu! Ale počul si moje hlasné prosby, keď som k Tebe volal.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. júna 2007