Slovak Czech English German Polish

Jún

Piatok, 01. júna 2007

V obrátení a v upokojení bude vaša záchrana.

Register to read more...

Sobota, 02. júna 2007

Tvoja milosť je lepšia ako život.

Register to read more...

Nedeľa, 03. júna 2007

Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.

Register to read more...

Pondelok, 04. júna 2007

Hospodin spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody.

Register to read more...

Utorok, 05. júna 2007

Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď.

Register to read more...

Streda, 06. júna 2007

Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra; odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich.

Register to read more...

Štvrtok, 07. júna 2007

Tvoj Vykupiteľ, Svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Register to read more...

Piatok, 08. júna 2007

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne?

Register to read more...

Sobota, 09. júna 2007

Náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece. Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, sa nebudeme klaňať.

Register to read more...

Nedeľa, 10. júna 2007

Vo svojom rozrušení som riekol: Som odrezaný od Tvojho dohľadu! Ale počul si moje hlasné prosby, keď som k Tebe volal.

Register to read more...

KALENDÁR