Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. júna 2007

V obrátení a v upokojení bude vaša záchrana. Keď mala Anke Willová 16 rokov, lekár jej oznámil, že v jej prípade bude veľmi ťažké otehotnieť. Po čase sa vydala a myslela si, že by mohli s manželom žiť aj bez detí. Keď mala 36 rokov, musela kvôli chorobe na niekoľko mesiacov odísť z práce. Spočiatku to vyzeralo ako katastrofa, ale vďaka vypadnutiu z pracovného kolotoča si vnútorne oddýchla. V tom čase na jednom kresťanskom zhromaždení vyzval kazateľ bezdetné páry, aby vyšli dopredu, aby sa mohol modliť za ich tehotenstvo. Anke nad tým doma rozmýšľala a cítila, že by aj s manželom mali prosiť Boha za dieťa. Preto ho o to požiadala a modlili sa spolu. O tri týždne zistila, že je tehotná. Je úžasné, ak manželia myslia v modlitbách jeden na druhého tak, ako to robil aj Izák, ktorý sa modlil k Hospodinovi za svoju ženu, Rebeku, pretože bola neplodná. Boh nikdy nekoná príliš neskoro. Jeho plán je správny a dobrý, aj keď to v našich očiach tak nevyzerá. Napriek vytrvalým modlitbám – niektoré veci od Boha nemusíme dostať. Aj to sa stáva a tak platí: dôverujme Bohu a čakajme, čo urobí, alebo čo nám daruje namiesto toho, o čo prosíme.