Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. júna 2007

Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Pán Boh chce, aby sme boli požehnaní, aby náš život tu, na Zemi, mal zmysel, aby sme, ako to napísal L. N. Tolstoj, „mali radosť z toho, že sme na svete, že môžeme žiť a niečo vykonať, že môžeme dobro okolo seba siať a proti zlobe láskou bojovať.“ A preto nás požehnáva. Jeho požehnanie – to je Jeho ochrana. On hovorí: „Neboj sa!“ On je náš Otec, ktorý sa o nás stará. Chráni nás. Bez Jeho vedomia sa nám ani vlas na hlave neskriví. Jeho požehnanie – to je Jeho milosť. Nám, hriešnikom, ponúka nový začiatok v odpustení hriechov Pánom Ježišom. Jeho požehnanie je pokoj, ktorým nás napĺňa skrze Ducha Svätého. A toto požehnanie k nám prichádza, keď je na nás položené Jeho meno. To urobil pri nás v krste svätom a to chce urobiť aj dnes na službách Božích. Jeden otec pri Áronovskom požehnaní zdvihol svoje dieťa na ruky a počas neho ho vysoko držal. Tým chcel dať najavo, ako veľmi vysoko si váži Božie požehnanie. Čo znamená Božie požehnanie pre teba? Túžiš po ňom naozaj? Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si nám dal svoje meno, aby sme boli požehnaní! Požehnaj služby Božie v našich chrámoch a požehnaj nás dnes, aby sme boli požehnaním pre iných!