Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. júna 2007

Izraelci povedali Hospodinovi: Zhrešili sme! Urob s nami, čo uznáš za dobré, len dnes nás, prosíme, vysloboď. Pripraviť niekoho o požehnanie sa nevypláca. Tak aj Jákob musí niesť následky za svoj skutok. Ézav zahorel na svojho brata spravodlivým hnevom. Slzy a zármutok Ézava sú príčinou Jákobovho vyhnanstva. Pre požehnaných Božích však má aj to, čo je zlé, slúžiť na dobré. Vyhnanstvo má Jákobovi poslúžiť na to, aby si nevzal za ženu pohanku tak, ako to urobil Ézav. Má si vziať ženu z ich rodu. Na to dostáva požehnanie od rodičov. Koľkí rodičia a deti dnes zabúdajú, že požehnaný manželský život je tam, kde bijú srdcia v jednom rytme pre toho istého Pána a žijú v poslušnosti viery predovšetkým – Jemu?! Cesta k požehnanému manželstvu nemusí byť vždy ľahká, ale požehnané manželstvo je pre život radosťou.