Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. júna 2007

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne? Sedem rokov slúžil Jákob, aby dostal ženu, ktorú miloval. Aké je to v dnešnej dobe, keď mladí muži, ale aj ženy ráno odchádzajú z domu svojich priateľov a priateliek -priam nepredstaviteľné. Dnešný človek chce mať všetko a hneď a nazdáva sa, že je to tak správne. V živote je však veľa vecí, ktoré neprídu hneď a dobre preskúšajú, či sme naozaj trpezliví. Trpezlivosť nás učí vážiť si ľudí a veci. Poznávať ich skutočnú cenu a trvalé hodnoty. Učme sa aj my trpezlivosti cestou zdržanlivosti! Učme to naše deti, mladých ľudí príkladom aj slovom! Učme ich spoznávať, že všetko, čo má vytrvať, musí stáť na hlbokých základoch, ktoré treba najprv položiť a až potom na nich možno stavať!