Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. júna 2007

Náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece. Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, sa nebudeme klaňať. Zvykneme hovorievať, že život je zmena. Nemôžeme si byť istí ničím. Bydliskom, prácou, zdravím ani chorobou. Kde je život, tam je všetko v pohybe a stále sa mení. Každá zmena človeka zneisťuje. Otvára budúcnosť, ktorá je ukrytá v hmle. Nevieme, čo nás čaká. Potrebujeme sa oprieť o nejakú istotu. Ráchel si vzala teráfim, ale ukázalo sa, že to priviedlo celú rodinu do ťažkostí. Nič ľudské nemôže dať takú istotu. Jedine večný a nepremenný Pán, ktorý hovorí: „Ja budem s tebou.“ On neopustí a povedie. Veď nám to zasľúbil: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“