Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. júna 2007

Kto je ešte dnes ochotný štedro obetovať Hospodinovi? Kresťan žije vo svete a neraz aj v úzkom spoločenstve s ľuďmi, ktorí o Bohu vedia len málo, alebo nič, alebo majú o Ňom celkom iné predstavy. V súčasnej dobe – už nielen v okolitých krajinách, ale aj v našej krajine – pribúdajú moslimovia, šíri sa indické náboženstvo. Ako spolunažívať s ľuďmi, ktorí sú iní v oblasti náboženstva, viery? Mnohému sa naučíme z príbehu o spolunažívaní Jákoba s Lábánom. Po prvé: To, čo urobila Ráchel sa neraz stáva aj dnes. Mnohí mladí si prinášajú do manželstva zo svojich rodín „cudzích“ bôžikov a božstvá. Neraz dobre ukryté a zamaskované. Na začiatku manželstva je veľmi dôležité a potrebné, aby si mladí vyjasnili svoje náboženské predstavy, aby mali jasno vo veciach viery. Ak to neurobia na začiatku, neskôr vznikne mnoho problémov. Po druhé: Pre Lábána (možno aj Jákoba) je náboženstvo úzko spojené s majetkom. V tomto prípade sa zdá, že náboženstvo je len zámienkou na majetkové vyrovnanie. To nám pripomína Ježišove slová: „Nemôžete slúžiť dvom pánom – Bohu aj mamone.“ (Matúš 6,24; Lukáš 16,13) Ide o to, čo je pre nás prvoradé, rozhodujúce; čomu ja slúžim a čo slúži mne. Po tretie: Pri riešení sporov je potrebné hľadať spoločné korene, to, čo spája a nie to, čo rozdeľuje. V otázkach Ježišovej pravdy je však potrebné stanoviť aj presné hranice. (v. 46-54). Ak v týchto veciach nemáme jasno, začnime s vyjasňovaním ešte dnes!