Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. júna 2007

Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá. Znepríjemňujú nám život aj v kresťanských rodinách. Často sú to spory z mladosti, nerozvážnosti, ale aj z nevedomosti. Často ich nerozumne vyvolajú a roznecujú rodičia a tak dostávajú do izolácie svoje vlastné deti. Práve rodinné spory rodinu neraz tak rozdelia, že každý ide svojou cestou; nenavštevujú sa dlhé roky, dokonca na seba zabudnú. Raz však príde taká chvíľa, že sa všetko vráti pred oči. To, čo bolo ako trpký a horký koreň hlboko v srdci, je zrazu na bielom dni a účastníci sporov zrazu stoja proti sebe. Ako riešiť spory? Rozhodne nie tak, že sa im vyhneme, ale radšej tak, že hľadáme spôsoby a cesty riešenia. Na začiatku Jákob stretáva „Boží tábor“. Stretnutie s Božím táborom je dobré východisko. Jákob pozná jeden výborný spôsob: posiela pred sebou dar. Ak ste to ešte neskúsili, skúste to: pošlite niekomu, s kým sa už dávno hneváte a nerozprávate, darček. A zažijete predivné veci. Možno aj vám už dal darček niekto, s kým ste sa oddávna hnevali. Spomeňte si, čo to s vami urobilo. Druhý spôsob je stretnutie. Možno vám je nepríjemne a odkladáte ho, kým sa len dá. Jákob to robil takisto, ale zrazu sa jeho cesty skrížili s bratovými. Uvedomil si, že najlepšie bude stretnutie, hoci sa brata trochu aj bál. Výčitky svedomia bývajú nepríjemné. Jákob však stretnutie vopred dobre pripraví. Nič nenechá na náhodu a počíta s tým najhorším. Pripraví aj tých, ktorí žijú s ním. Snažme sa aj my, zvlášť tie nepríjemné stretnutia vopred pripraviť, predovšetkým na modlitbách! Potom aj organizačne, po každej stránke. Môžeme využiť pozvanie, rodinnú udalosť, sviatky, návštevy hrobov a podobne. Zvlášť, ak sme tá „horšia“ stránka, ktorá má výčitky svedomia. Preto nezabudnime na pokánie! A potom je už všetko v Božích rukách.