Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. júna 2007

Ó, Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia? Riešenie starých rodinných sporov, nepríjemné stretnutia po rokoch môžu byť nesmierne ťažkou a komplikovanou záležitosťou. Často je to naozaj ťažký vnútorný boj. Jákob využíva noc. Napokon musí všetko vyriešiť sám so svojím Bohom. Tak riešil svoje najťažšie problémy aj Syn Boží Pán Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade a tento zápas Ho tiež poznačil. Podobne, ako ten Jákobov, bol však aj Jeho zápas víťazstvom. Mnohí poznajú bezsenné, ťažké noci, plné neodbytných myšlienok, ktorých sa nevedia zbaviť. Aj také veci patria k veľkým vnútorným bojom. Je dôležité vedieť, s kým bojujem, kto je na druhej strane. Je dôležitý aj rozhovor. Aj v našich modlitebných zápasoch ide neraz o meno. Boh sa pýta: „Kto si?“ To preto, aby sme si uvedomili svoj doterajší spôsob života, svoje cesty a myšlienky. Aby sme spoznali, kto je ten „starý Adam“ v nás, aby sme spoznali, koľko je v nás sebectva a ako málo lásky. A dáva nám „novú identitu“, novú existenciu, existenciu nového stvorenia v Kristovi. Áno, často nás tie životné boje poznačia. Zbavia nás ilúzií, hrdinských predstáv o sebe samých, prestaneme si zakladať na sebe a učíme sa zakladať si na Bohu. To sú dobré výsledky. Po takých zápasoch sa môžeme stretávať hoci aj s nepriateľmi. Po takých zápasoch sú naše stretnutia požehnaním pre prostredie, v ktorom žijeme.