Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. júna 2007

Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov. Jedna vec je snívať a druhá žiť život. Niektorí ľudia považujú sny za únik z reality. Mnohí radi snívajú, napríklad pri televíznych seriáloch, ktoré sú krajšie, ako to, čo zažívajú vo svojich vzťahoch. Musíme si dávať pozor, lebo Pán Boh mnohé naše sny aj uskutočňuje. A spôsob, ktorým mení naše sny na skutočný život, nebýva vždy najpríjemnejší. To preto, že nás vedie do reality života s jediným úmyslom – aby sme život urobili úprimnejším, lepším, čistejším, krajším. A keď sa stretnú sny a ideály s realitou života, to býva neraz iskrenia a trápenia! Pán Boh nám však zasľúbil jedno – že vo všetkom, v každej situácii bude s nami. Môžeme sa na Neho spoľahnúť. Jeho rameno je blízko, je pevné a môžeme sa o Neho oprieť, aj vtedy, ak ho nevidíme, nevnímame. Tak to bude aj v dnešný deň.