Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. júna 2007

Ale ja som Hospodin, tvoj Boh... Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet. Všetci žijeme pod drobnohľadom Božieho oka. Boh vie o nás všetko – aj to zlé. Boh vidí aj naše starosti a biedu. A čaká, kedy k Nemu prídeme a zložíme pri Jeho nohách svoje batohy hriechov, trápení, chorôb, ktoré nás dusia a nedajú žiť. „Otvor si srdce! Ja tu čakám na teba! Som tu len a len kvôli tebe!“ A hriešna duša sa odrazu ocitá pred spasiteľnou láskou. „Mám ťa rád! Chcem byť tvojím priateľom, viesť ťa až do večnosti!“ Znovuzrodenie nového človeka. A človek pije a pije z Božej vody života a je odrazu šťastný. Radostný. Stal sa občanom nebeskej vlasti. Aké je odrazu všetko iné! Buď Bohu sláva! Ó, Bože, vďaka za všetkých vykúpených krvou baránka! A Pán Ježiš volá znova a znova, „poďte ku mne, chcem byť váš Priateľ a Ochranca! Nespoliehajte sa na vlastnú pobožnosť, skutky, slušnosť... Tie vás nezachránia. Len moja krv prináša život!“ Okolo nás žije premnoho nešťastníkov poviazaných bohatstvom, mocou, kariérou, prácou, drogami, nepokojom v rodine...! Vlečú sa životom, živoria v beznádeji a neistote. Mnohí hľadajú pokoj a šťastie v cestovaní, v krásnych veciach. Hľadajú aj medzi múrmi kostola. Neúspešne. Lebo len Pán Ježiš je jediný liek na hriešne srdce človeka. On je víťazom na Golgote. On je jediná pravda. On je život. Keby ľudia vedeli, keby len tušili, aké veľké bohatstvo sa im v Pánovi Ježišovi ponúka, utekali by, leteli do Jeho náručia! Ježiš zvoláva ovce stratené po mestách i po dedinách, zvoláva ministrov aj bedárov, slušných ľudí aj narkomanov. Je to Kráľ slávy, víťaz nad smrťou. V Ňom máme istotu večnosti. Ani smrť, ani brány pekelné nepremôžu toho, kto pije z Ježišových dlaní.