Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. júna 2007

Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia. Boh dopustí, ale neopustí. Z väzňa, hebrejského otroka a pastiera sa stáva záchranca faraóna a jeho obrovskej zeme. Jozef obstál v ťažkej skúške. A Boh ho odmenil kráľovsky. Veru, Boh povyšuje i ponižuje, zraňuje aj lieči, udiera aj obväzuje. Prečo? Lebo je najlepší znalec ľudských sŕdc a vie, čo pre záchranu potrebujeme. Aj ja som bola roky rokúce väzňom závislosti. Tma ma zvierala v beznádeji a hrôze. Východiska nebolo. A odrazu sa v mojom srdci rozvidnelo. Koľká nádhera a radosť vstúpila do môjho života v jedno letné poobedie. Nečakane, ako keď vtáčik-letáčik priletí z ďalekej krajiny, sadne si na umierajúci strom a začne spievať tú najnádhernejšiu pesničku. Strom ožije, narovná spustené konáre, vystrie hruď a skrásnie tak veľmi, že si to všimnú okoloidúci a užasnú. Koľká sýtosť lásky sa ma dotkla. „Milujem ťa večnou láskou“, počula som v srdci. Och, môj Boh! Ty ma naozaj miluješ? Tebe nevadí moja špina? Och, sladký, nádherný Ježiš! Chcem oslavovať svojho Pána! Milujem Hospodina, lebo naklonil ku mne svoje ucho, spomenul si na mňa v ťažkom ponížení. Ďakujme aj za ťažké veci v našich životoch! Neprivlastňujme si úspech z cesty zápasov a vždy majme na pamäti, že len z Božej milosti žijeme, hýbeme sa, dýchame! Vzdajme Bohu slávu i vďaku za všetulinko – všetko v našich životoch! Odstráňme pýchu a naduté reči a tešme sa z toho, že veľký a mocný vládca vesmíru a sveta je našim pomocníkom! Oslavujeme Hospodina a hovorme všetkým o tom, čo On koná v našich životoch! Buď Bohu sláva!