Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. júna 2007

Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú. Jozef na svojej koži spoznal slasť Božej lásky aj veľké trápenia. Oboje menilo jeho srdce k pokore a ochote slúžiť svojmu Bohu. A tam nás všetkých náš Pán chce dostať, spravovať Boží dom. Keď prišiel Pán Ježiš na túto Zem, prišiel slúžiť. Dal nám príklad. Zvestoval evanjelium, uzdravoval nemocných, sýtil hladných. Plakal nad stratenými. I dnes chodia okolo nás davy ľudí ako ovce bez pastiera. Idú do zahynutia. Potrebujú počuť, čo Ježiš znamená v tvojom živote. Potrebujú počuť, že Pán Ježiš nesmierne miluje človeka a mení životy ľudí, vie riešiť každý problém. „Choď a hovor o mne!“, je Boží príkaz pre teba i pre mňa. Rob Krista príťažlivým, aby ľudia po mne zatúžili, aby ma vyhľadali! Ako odpovedáme na Božiu výzvu? Zavreli sme sa do kostolov! Delíme ľudí podľa príslušnosti náboženstva, opovrhujeme chudobnými, slabými, alkoholikmi, väzňami... Hráme sa na svojom piesočku a chválime slušnosťou a luteránstvom. Akonáhle sme však vstúpili do Božej armády a priznávame sa ku kresťanstvu, stali sme sa kňazmi. V zbore nie je jeden kňaz. V zbore je toľko kňazov, koľko je znovuzrodených Božích detí. A každý kňaz má slúžiť svojimi duchovnými darmi, prinášať ovocie lásky. Ak tak nerobíme, máme vinu! Prosme v tejto chvíli v pokání o odpustenie a vykročme k naplneniu Božích túžob! Na slávu živého Boha a na úžitok mnohým. Tak nám Pán Boh pomáhaj!