Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. júna 2007

Nevydal si ma nepriateľovi do rúk, na šíru plochu postavil si moje nohy. Kto stretol Krista, ten na to nikdy nezabudne. Onemie v úžase. Je to vôbec možné, aby Kristus bol taký fantastický, čarovný a štedrý? Aby ma tak veľmi miloval? Aby rozospieval moju chorú dušu? Aby z pekla života urobil raj? Och, ako to, že som ťa nepoznal?! Ako to, že som ťa odmietal?! Ako to, že som Ti neveril?! Kto sa stretol s Ježišom, stáva sa bláznom pre Ježiša. Chce len o Ňom hovoriť, chce len Jemu spievať piesne chvál, chce len Jemu vyznávať tie najkrajšie a najľúbeznejšie slová. Nedá sa inak. Ježiš je nádherný a očarujúci. Prináša revolúciu do života človeka tie zmeny... och, radosť a láska, láska a radosť! „Chcem, aby si ma veľmi miloval, to je tvoja úloha“, hovorí Ježiš. „Aby si ma spoznával a obdivoval môj úžasný charakter. Aby si mal pre mňa čas a aby si nemal predo mnou zavretú žiadnu komnatu svojho života. Chcem, aby si mi patril celým srdcom.“ Jákob a jeho synovia neverili vlastným očiam, priniesli obilie i peniaze. Ako môže byť niekto taký štedrý! V tom je iste nejaká búda! Zľakli sa a na vlastnú škodu odložili stretnutie s neznámym pánom... Bol obyčajný deň v liečebni. Starší muž práve prišiel z kaplnky. Tvár mu svietila: „Stretol som Krista! Dostal som to, čo som hľadal celý život – lásku a prijatie. Ako veľmi ľutujem, že som sa bál odovzdať svoj život Ježišovi! O koľké roky radosti som prišiel!“ Neodkladajme stretnutie so Spasiteľom sveta, s Božou láskou! Nikdy nebudeme ľutovať. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s nami! Buď Bohu sláva!