Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. júna 2007

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok! Je veľmi sympatické, ako sa Zacheus snažil dostať k Pánovi Ježišovi. Ako Ho chcel za každú cenu uvidieť. V mnohom, nám kresťanom dneška, ktorí sa nechajú odradiť od nasledovania Pána každou maličkosťou, môže byť príkladom. Všimnime si však ten zástup, pre ktorý sa nemohol Zacheus dostať k Pánovi Ježišovi. Pravdepodobne sa skladal z učeníkov a iných „zbožných“ ľudí, ktorí kráčali za Pánom Ježišom. Mohli by sme v ňom vidieť akýsi náznak budúcej cirkvi. Napriek tomu tento zástup bráni Zacheovi v tom, aby uvidel Ježiša. Nevšíma si tohto človeka. Nesnaží sa mu pomôcť v jeho hľadaní. Nie je tomuto zástupu podobná aj dnešná cirkev? Možno sme radi, ak medzi nás zavíta niekto nový. Umožňujeme mu však jasne vidieť Pána Ježiša? Nezastierame mu niekedy výhľad na Neho našou pretvárkou, obradmi, pokrytectvom alebo prílišným upozorňovaním na seba a vlastné schopnosti? Modlime sa, aby aj naša cirkev vydávala jasné svedectvo o Kristovi! Veď novodobých Zacheov máme aj okolo seba veľmi veľa.