Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. júna 2007

Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Na Biblii ma fascinuje to, ako v nej všetko so všetkým súvisí. Ako sa v nej mnohé obrazy neustále opakujú a nenápadne nás vedú k tomu najdôležitejšiemu – k Pánovi Ježišovi. Jedným z takýchto obrazov je obetovanie sa za iných. Ak by Izrael (predtým Jákob) neposlal do Egypta svojho najmladšieho syna, Benjamína, pomrela by celá jeho rodina od hladu. Ak by Júda nebol ochotný obetovať a zaručiť sa za život svojho brata, táto cesta by sa neuskutočnila. Riziko pritom bolo veľké. Veď v Egypte už zostal brat Šimeón. Ak by aj ten „muž“ v Egypte nebol Benjamínovi nič urobil, čakalo ich na ceste veľa iného nebezpečenstva... Pán Boh však išiel tiež do obrovského rizika, keď obetoval svojho jediného Syna za nás. Vedel, že mnohí Ho neprijmú a narazí na mnohé kamenné srdcia. Napriek tomu to urobil. Ako je to s nami? Sme schopní obetovať niečo cenné pre dobro ostatných? Možno vlastnú pýchu, falošnú dôstojnosť alebo lenivosť? Vždy to budeme robiť s určitým rizikom, že ľudia našu obeť neocenia. Ak sme však do svojho srdca prijali Toho, ktorý už raz toto riziko podstúpil, nemali by sme sa báť kráčať v Jeho šľapajách. V konečnom dôsledku, On našu snahu vždy ocení.