Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. júna 2007

On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil. Náš biblický text propaguje alkohol! Po všetkom strachu, stresoch a obavách sa naši milí bratia upokojili, až keď si s Jozefom vypili. A iste to nebola voda, čo spolu konzumovali. Iste to bolo dobré a kvalitné vínko, čím ich Jozef uhostil. Nie, nebojte sa, nechcem vás nabádať k tomu, aby ste svoje stresy a problémy riešili pitím vína. Naopak, skôr chcem, aby sme tomuto predchádzali. Prečo mali Jozefovi bratia stresy a obavy? Či nie kvôli tomu, že opustili Boží zákon a nemali čisté svedomie? Ak by neboli pred rokmi závideli Jozefovi, ak by ho nepredali do otroctva, ak by ich neťažili aj iné hriechy, nikdy by neprežívali také stresy, aké prežívali. Stále by boli dobrej vôle a nepotrebovali by k tomu víno. Tak aj my, ak chceme byť dnes dobrej vôle, prosme Pána Ježiša, aby viedol naše kroky! Aby nám zachoval čisté svedomie, pokoj vo vzťahoch a chránil nás od hriechu. Chodiť vo svojom živote s Ježišom je totiž lepšie, ako piť hoci aj to najvyberanejšie víno. Hoci aj to, ak sa pije s mierou, je darom Božím...