Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. júna 2007

Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Jozef mal od Boha vzácny dar. Jeho oči neboli zahmlené ako oči mnohých z nás a videl, čo nie je dané vidieť každému. Iný by na jeho mieste bratom aspoň trochu vyčítal to, čo s ním spravili. Aspoň trochu by im dal najavo svoj hnev. Jozef však vidí aj v ich – na prvý pohľad – zlom konaní Božie plány. Teraz, po rokoch, akoby sa mu otvorili oči a on vo všetkom zlom, čo prežil vidí hlboký zmysel. Všetko to strádanie, väznenie a ponižovanie, ktoré podstúpil malo veľký zmysel. Tým bola Božia záchrana Izraelovej rodiny pred smrťou od hladu. Pre mnohých ľudí nemá zmysel ani utrpenie Pána Ježiša. Zdá sa im zlé a zbytočné. My, však, ktorým viera otvorila oči, v ňom vidíme mocnú Božiu záchranu. A to nielen jednej rodiny pred hladom, ale celého ľudstva pred večnou smrťou! Prosme Hospodina, aby nám každý deň otváral náš duchovný zrak! Aby sme vždy v Jeho, možno na prvý pohľad až nepochopiteľnom a zvláštnom konaní, videli vždy jasný zmysel a cieľ.