Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. júna 2007

Veštci vidia lož, prázdne sny zvestujú, márnosťou utešujú. Neviem, či aj v roku 2007 bude ešte televízia vysielať reláciu Pošta pre teba, ale v čase písania tejto úvahy je to veľmi populárna relácia. V nej pred televíznymi kamerami dochádza k dojímavým stretnutiam ľudí, ktorí sa roky nevideli. Tvorcovia tejto relácie by iste mali veľkú radosť, keby sa im podarilo zachytiť stretnutie Jozefa a Izraela. Musel to byť poriadny „doják“. Slovami Járu Cimmermanna by sme mohli konštatovať: „Dojemné to shledání! Kdo se slzám ubrání?...“ Ale vážne: Nevieme si ani len predstaviť, aké to muselo byť úžasné stretnutie. Po rokoch odlúčenia. Po tom, čo si Izrael myslel, že Jozef zomrel, sa obidvaja stretávajú. Otec a milovaný syn. Predstavte si však, že Pán Ježiš pre každého z nás chystá podobné stretnutie. V nebi, tam u Neho, sa stretne mnoho odlúčených rodín, ktoré rozdelila smrť a ktoré spájala spoločná viera. Nielen otcovia so synmi, ale aj matky s dcérami, bratia, sestry, susedia, priatelia a známi navzájom. Pre tieto stretnutia by nevystačilo, ani keby sa „Pošta pre teba“ vysielala nepretržite milión rokov. Žime preto aj dnešný deň v radostnej perspektíve tohto stretnutia!