Slovak Czech English German Polish

Jún

Pondelok, 11. júna 2007

Kto je ešte dnes ochotný štedro obetovať Hospodinovi?

Register to read more...

Utorok, 12. júna 2007

Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.

Register to read more...

Streda, 13. júna 2007

Ó, Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Register to read more...

Štvrtok, 14. júna 2007

Úžasnými skutkami spravodlivosti nám odpovedáš, ó, Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme i ďalekých ostrovov.

Register to read more...

Piatok, 15. júna 2007

Budem Ti ďakovať vo veľkom zbore, budem Ťa chváliť pred početným ľudom.

Register to read more...

Sobota, 16. júna 2007

Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov.

Register to read more...

Nedeľa, 17. júna 2007

Ale ja som Hospodin, tvoj Boh... Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet.

Register to read more...

Pondelok, 18. júna 2007

Hospodin sýtil ich nebeským chlebom. Otvoril skalu – tiekli vody a valila sa rieka vyprahnutou zemou. Lebo si spomenul na svoje sväté slovo.

Register to read more...

Utorok, 19. júna 2007

Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje.

Register to read more...

Streda, 20. júna 2007

Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia.

Register to read more...

KALENDÁR