Slovak Czech English German Polish

Jún

Pondelok, 11. júna 2007

Kto je ešte dnes ochotný štedro obetovať Hospodinovi?

Čítať ďalej: Pondelok, 11. júna 2007

Utorok, 12. júna 2007

Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.

Čítať ďalej: Utorok, 12. júna 2007

Streda, 13. júna 2007

Ó, Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Čítať ďalej: Streda, 13. júna 2007

Štvrtok, 14. júna 2007

Úžasnými skutkami spravodlivosti nám odpovedáš, ó, Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme i ďalekých ostrovov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 14. júna 2007

Piatok, 15. júna 2007

Budem Ti ďakovať vo veľkom zbore, budem Ťa chváliť pred početným ľudom.

Čítať ďalej: Piatok, 15. júna 2007

Sobota, 16. júna 2007

Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov.

Čítať ďalej: Sobota, 16. júna 2007

Nedeľa, 17. júna 2007

Ale ja som Hospodin, tvoj Boh... Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet.

Čítať ďalej: Nedeľa, 17. júna 2007

Pondelok, 18. júna 2007

Hospodin sýtil ich nebeským chlebom. Otvoril skalu – tiekli vody a valila sa rieka vyprahnutou zemou. Lebo si spomenul na svoje sväté slovo.

Čítať ďalej: Pondelok, 18. júna 2007

Utorok, 19. júna 2007

Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje.

Čítať ďalej: Utorok, 19. júna 2007

Streda, 20. júna 2007

Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia.

Čítať ďalej: Streda, 20. júna 2007