Slovak Czech English German Polish

Júl

Nedeľa, 01. júla 2007

Ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst.

Register to read more...

Pondelok, 02. júla 2007

K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou.

Register to read more...

Utorok, 03. júla 2007

Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu.

Register to read more...

Streda, 04. júla 2007

Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie; iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy.

Register to read more...

Štvrtok, 05. júla 2007

Jeho vláda je večná vláda a nepominie.

Register to read more...

Piatok, 06. júla 2007

Hospodin, Pán, je moja sila.

Register to read more...

Sobota, 07. júla 2007

Cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým.

Register to read more...

Nedeľa, 08. júla 2007

Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom poznáte, že ja, Hospodin som povedal i splním to.

Register to read more...

Pondelok, 09. júla 2007

Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, daj mi, prosím, poznať svoje cesty, nech Ťa poznám.

Register to read more...

Utorok, 10. júla 2007

Počúvajte ma, vy tvrdého srdca, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko.

Register to read more...

KALENDÁR