Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. júla 2007

K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou. Jákob stojí pred najmocnejším mužom Egypta, ktorý sa ho pýta: „čo je vaším zamestnaním?“ Slová – „pastieri oviec sú tvoji služobníci“ – boli nielen priznaním sa k spôsobu života, ale aj náboženským vyznaním. Každý pastier je aj pútnikom. Musí prejsť často desiatky či stovky kilometrov, musí sa presúvať so svojim stádom na miesta, kde sú vhodné podmienky na život zvierat i človeka. Život Izraela – Jákoba tak, ako jeho otcov, bol práve o putovaní. Stal sa človekom putujúcim z miesta na miesto, a to až do toho času, kým mu jeho Boh neotvorí zasľúbenú zem. Kým však putuje, čakajú ho na tejto ceste dve nástrahy: 1. pozemské hodnoty a sláva (od hladu a z nedostatku prichádza do najlepšej krajiny v Egypte a jeho syn Jozef patrí medzi egyptskú elitu), 2. náboženské zvody (prichádza do pohanskej oblasti, kde je veľmi ľahké prijať vieru okolitých národov a klaňať sa ich modlám). Milý priateľ, aj ty si pútnik. Prechádzaš týmto životom, a to až do toho času, kým ti Boh – skrze Krista – neotvorí zasľúbenú zem, večný život. Aj ty si ohrozovaný pozemskými hodnotami aj náboženskými zvodmi. A preto pre dnešný deň i celý tvoj život znie výzva: nepútaj sa na pozemské hodnoty a nenechaj si srdce spútať náboženskými bludmi, ale zostaň verný tomu Bohu, ktorý ťa volá do večnosti! Zostaň verný až do konca, lebo Božia vôľa ťa môže aj v túto hodinu povolať k zodpovednosti! Zostaň verný Bohu a neboj sa k tomu nikdy priznať! Si aj pastier – pamätaj na tých, ktorí ti boli zverení!