Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. júla 2007

Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu. Jákobov život sa chýli ku koncu. Z Božej milosti je mu dopriate, aby mohol posledných 17 rokov svojho života stráviť so svojím synom Jozefom v Egypte. Je to presne taká istá doba, akú mladý Jozef strávil u svojho otca v Kanaáne predtým, než ho bratia predali do otroctva. Za ten čas Pán Boh Izraelcov v Egypte požehnával na majetku i na počte. Jákob však napriek Božiemu pozemskému požehnaniu nestráca z očí Božie sľuby. Nezabúda ani na zasľúbenú krajinu. Práve tá je cieľom jeho putovania. A tak si žiada, aby mohol byť pochovaný práve v nej, v hrobe svojich otcov. Čo je cieľom tvojho putovania? Materiálne zabezpečenie? Zabezpečenie tvojich detí? Dosiahnutie vysokého veku? Toto všetko Jákob mal. To všetko by dnes uspokojilo nejedného človeka. Jákob však chcel viac. Túžil po zasľúbenej krajine, po naplnení Božích sľubov. Aj pre nás je po smrti pripravená zasľúbená krajina, naša nebeská otčina. Aj pri nás chce Pán Boh uskutočniť a naplniť svoje sľuby týkajúce sa večného života. Dáš Mu na to príležitosť? Stačí ti len pokojný, zabezpečený život na tomto svete, alebo aj ty spolu s Jákobom túžiš po niečom vyššom?