Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. júla 2007

Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom poznáte, že ja, Hospodin som povedal i splním to. Zabúdam na seba, aby som videl Jeho, alebo vidím Jeho, aby som spoznal seba. Učeník vždy hľadá Boha, aby lepšie porozumel sebe. V cirkvi hľadám Jeho, vo vzťahoch hľadám Jeho, aby som videl, že Jemu ide o mňa. Dosť má Boh roboty, aby učeníci videli, ako to s nimi v skutočnosti je. Aby videli skôr svetlo, aj keď viac je tmy. Jedného dňa po bohoslužbe v synagóge prišiel za starým rabínom jeden jeho mladý učeník a hovorí mu: „Prečítal som Bibliu deväťkrát!“ Keď rabín neodpovedal, učeník znova zopakoval: „Prešiel som cez celú Bibliu deväťkrát!“ Rabín mu na to jemne hovorí: „Nie je dôležité, koľkokrát si ty prešiel cez Bibliu, ale koľkokrát prešla Biblia cez teba!“ A presne o to ide v evanjeliu aj v učeníctve. „Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu bez toho, aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu, v ktorom môžeme nájsť Boha aj svoju biedu.“ (Blaise Pascal)