Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. júla 2007

Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, daj mi, prosím, poznať svoje cesty, nech Ťa poznám. Ježišova výzva stať sa učeníkom žiada od nás veľmi veľa. Dať Kristovi počas bohoslužieb čas, dať Mu cirkevný príspevok, priviesť deti ku konfirmácii je iste veľmi dôležité. Kristus však túži po tvojom srdci. A to je viac. Žiada veľmi veľa, ale aj veľa sľubuje. Ježiš zavolal Šimona a Ondreja presne tak, ako v dnešný deň volá aj teba. Chce veľa, ale aj dáva veľa. Chce tvoje srdce preto, aby ho naplnil. Loviť pre seba alebo loviť pre Neho? Žiť pre seba alebo žiť pre iných? Šimon a Ondrej nasledovali Ježiša, stále s Ním však nechodili. Naďalej vykonávali svoje remeslo – lovili ryby. Teraz im Ježiš hovorí: „Teraz vás potrebujem. Poďte so mnou!“ Teda ide o veľa. Komu slúžiš, čo žiješ, kto si...?