Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. júla 2007

Počúvajte ma, vy tvrdého srdca, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko. Psychológovia dnes viac, ako kedykoľvek predtým, hovoria o potrebe v akomkoľvek prostredí vytvoriť bezpečný domov. Teda priestor, kde by som mohol prísť so svojimi neduhami, trápeniami, starosťami a mukami a cítil by som, že som prijatý. Taký priestor má byť doma – v rodine, ale aj v cirkvi, v tvojom zbore. Také prostredie však nie je možné dosiahnuť tam, kde niet Tvorcu, teda menovateľa pokoja. Ak ľudia nachádzajúci sa v Galiley prichádzajú za Ježišom, vidia v Ňom toho, ktorý vie počúvať. Toho, ktorý tvorí pokoj tam, kde pokoja niet. Toho, ktorý prijíma. Toho, ktorý stojí za tvojimi ťažkosťami a ktorý im chce rozumieť. Toho, ktorý chce počuť hlas svojho dieťaťa. Priestor pre teba sa nachádza blízko pri Kristovi. To je ten bezpečný priestor. Aj v dnešný deň ťa zvesť i Zvestovateľ volá k sebe, aby si sa cítil tu, na Zemi, ako doma.