Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. júla 2007

Hospodine, urovnaj svoju cestu predo mnou. Pri pohľade na koho si hovorím tieto slová? Komu v kútiku srdca tajne závidím? Médiá nám často ponúkajú obrazy bohatých a úspešných ľudí a my sa niekedy nechávame oklamať pozlátkom. Biblia vidí pravé, objektívne šťastie inak. Ježiš obracia naruby ľudské predstavy o šťastí, dokonca aj predstavy dobrých nábožných ľudí, za akých sa v tej dobe považovali farizeji. Šťastný, kto nedúfa v seba. Kto nad sebou plače, kto dokáže byť tichý v srdci, kto prahne po spravodlivosti, kto sa nechá ohúriť Božou láskou tak, že miluje iných! Šťastný, kto má čisté srdce, kto okolo seba šíri pravý pokoj! Šťastný, kto trpí pre spravodlivosť! Šťastný, kto do svojich prázdnych dlaní prijíma Božie požehnanie! Si šťastný človek, ak v Kristu vieš, kto si a akú máš hodnotu.