Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. júla 2007

Ty si v práve, Hospodine, keď sa Ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s Tebou o práve. V jednej knihe som raz čítal o žene, ktorá napísala, že ľudia, ktorých obdivuje, „majú vo svojom živote cieľ, srdce, vyváženosť, vďačnosť a radosť... Nasledovať ich je ako ísť za svetlom sviece. Sú súčasťou čohosi nádherného.“ Toto je veľmi krásne, lebo títo ľudia, o ktorých tu tá žena hovorí, sú vlastne Kristovi nasledovníci. Oni majú takú istú kvalitu svetla ako Kristus. On sám to povedal v J 8,12: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.“ Aj my môžeme svietiť vo svete, ak budeme nasledovať Pána Ježiša. Pretože Duch Svätý dáva každému úprimne veriacemu silu svietiť vo svete. František z Assisi povedal: „Pane, učiň ma nástrojom Tvojho pokoja! Nech mám lásku a do temnoty svietim Tvojím svetlom.“ Podobne, ako Mesiac odráža svetlo Slnka, aj my, ktorí veríme v Spasiteľa, môžeme odrážať Jeho svetlo.