Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. júla 2007

Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov. Naklonená rovina, ktorá sa stretáva s vodorovnou rovinou, vytvára určitý uhol. Po naklonenej rovine sa pohybuje teleso. Predstavte si, že tlačíte do kopca kočík, káru alebo v zime sánky. To je teleso, na ktoré pôsobíme silou my. Zem pôsobí svojou príťažlivosťou a k tomu treba ešte pripočítať treciu silu. Vo fyzike neexistuje krajšie prirovnanie k nášmu životu ako práve naklonená rovina. Lopotíme sa, zdolávame prekážky, máme svoje ciele a sny. Občas sa pokĺzneme a padáme dolu kopcom. Veriaci aj neveriaci, všetci sa snažíme ísť po svojej naklonenej rovine. Na ceste hore nám pomáha Boh. To je tá sila, ktorá nás ťahá nahor. Lenže je tu aj sila, ktorá nás ťahá dolu – a to je hriech. A tejto sily sa pri našej ceste nahor musíme zbaviť. Aj Pán Ježiš nám hovorí: „Ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko, vylúpni si ho...“, alebo „ak ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, odtni si ju...“ Tým nám chce povedať, že naše hriechy nám bránia na ceste hore po tej našej naklonenej rovine, a preto by sme sa ich mali zbaviť. A to sa dá len tak, že budeme prosiť Boha o odpustenie. A to sa volá pokánie. Pokánie ruší príťažlivosť hriechu. Prajem nám všetkým víťazné putovanie, čo najmenej pádov a hore na kopci krásny výhľad a radostné stretnutie s Pánom!