Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. júla 2007

Boh riekol Jákobovi: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa... Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem. C. S. Lewis o tom píše: „Kresťanský život je iný: je ťažší i ľahší zároveň. Kristus hovorí: Daj mi všetko! Nechcem, aby si mi dával toľko a toľko svojho času, ani toľko a toľko svojich peňazí, ani toľko svojej práce; chcem teba. Neprišiel som, aby som tvoje prirodzené JA trýznil, ale aby som ho zabil. (Ef 4,22-24). Polovičatosť je nanič. Nechcem tu a tam prerezať nejakú vetvičku, chcem zrúbať celý strom. Nechcem vŕtať zub, či plombovať ho, alebo nasadiť mu korunku, chcem ho vytrhnúť. Odovzdaj celé svoje prirodzené JA, všetky svoje túžby, tie, ktoré pokladáš za nevinné, i tie, ktoré pokladáš za skazené – celú svoju výbavu. Dám ti miesto nej inú. Dám ti vlastne sám seba: moja vôľa sa stane tvojou. – Preto skutočné kresťanstvo prichádza odtiaľ, kde ho ľudia obvykle nehľadajú. Prichádza každé ráno, práve vo chvíli, keď sa prebúdzate. Všetky vaše želania a nádeje sa na vás vyrútia, ako divá zver. A prvé, čo je potrebné urobiť, je vykázať ich všetky tam, odkiaľ prišli; tým, že budeme naslúchať tomu druhému hlasu, že vpustíme do svojho vnútra onen väčší, silnejší a tichší život. A tak ďalej, po celý deň. Že si udržíme odstup od všetkého svojho prirodzeného pobiehania a besnenia; že sa zbavíme svojho opojenia. – Kresťanstvo je ťažké a ľahké zároveň. Ježiš hovorí: „Vezmi svoj kríž“ a zároveň hovorí: „Moje bremeno je ľahké!“ Všetko záleží od toho, z ktorej strany sa pozeráš. Pre „starého Adama“ je to nesmierne ťažké, pre „nové stvorenie“ je to úplne ľahké; „už totiž nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.“