Slovak Czech English German Polish

Utorok, 17. júla 2007

Nech mi plesajú pery, keď Ťa budem ospevovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. Šťastnou sa stala Galilea vo chvíli, keď sa Ježiš rozhodol chodiť po jej mestách. S Ním prišlo poznanie a uzdravenie. Tak je to dodnes. O našej krajine môžeme povedať to isté – je šťastná, lebo Ježiš nás ešte neopustil. Ešte chodí po našich mestách, vyučuje aj uzdravuje. Ešte sa s Ním stretávame, ešte máme možnosť prinášať k Nemu všetkých, aby ich uzdravoval. Ešte máme možnosť Ho nasledovať. Priestor, v ktorom sa On pohybuje, je Jeho cirkev. O tom by mali svedčiť všetky naše cirkevné zbory, život i všetko dianie v nich. Mali by byť plné vzrušenia, múdrosti, uzdravenia, nasledovania. O tom by mali svedčiť všetky naše biblické hodiny, zasadnutia presbyterstiev, služby Božie i všetky ďalšie aktivity. Občas sa môže stať, že cirkevné zbory konajú síce všetko, ale bez Neho, bez Pána. Už je to len ľudská aktivita, spolok, kultúra, náboženské vyžitie. Skontrolujme, či je Ježiš uprostred nás, či sa uprostred našich aktivít nevzdialil do iných končín. Lebo potom by sme boli nešťastnou krajinou alebo rodinou.