Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. júla 2007

Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok. Tu sa o Ňom dozvedáme mnoho. Práve podľa toho, koho si vyvolil pre svoje kráľovstvo. Chudobných, žalostiacich, krotkých, túžiacich po spravodlivosti, milosrdných, čistého srdca, tvoriacich pokoj, prenasledovaných pre spravodlivosť, hanobených pre Neho. To a takí sú občania nového Božieho sveta, ktorý sa v Kristu stal skutočnosťou. Nateraz ešte v skrytosti, ale raz aj zjavne. (Kol 3,3-4). Sme takí? Môžeme byť takými? Skontrolujme si svoje doklady, či v nich je niečo z toho, čo tu čítame. Lebo raz, na hraniciach večnosti, nám ich aj tak skontrolujú a môže sa stať, že nás nepustia dovnútra. Taký je náš Boh. Jeho vyvolení vypovedajú o Jeho láske, o Jeho kvalite. Dobre poznáme spôsob ako získať Božiu kvalitu, ako sa môžeme stať vhodnými pre Jeho kráľovstvo! Nesieme to svetu ako odkaz reformácie. Na prvom mieste je Písmo. Viera je z počúvania (R 10,17). Potom je to, čo urobil pre nás Boh: z milosti, jedine vierou, jedine pre zásluhy Ježiša Krista. Nič iné nás nezmení, nič iné nám nepridá na kvalite. Nijaké zjavenia, videnia, putovania, dokonca ani pôsty, zvláštne formy zbožnosti. Boh si nás pripravuje v Kristu, skrze Krista a Jeho Slovo. Z Jeho milosti už dnes s radosťou prinášame ovocie kráľovstva.