Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. júla 2007

Dobrorečte Hospodinovi, všetky Jeho diela, na všetkých miestach Jeho panovania! Možno očakávame, že politici. Vláda. Parlament. Novinári. Vedci. Strana zelených. Alebo demokrati? Možno si myslíme, že školy alebo lepší priemysel? Isteže, to všetko môže byť. Pán Ježiš má však iný názor. Hovorí nám, že my sme tí, ktorí pridajú svetu kvalitu, urobia život lepším a kvalitnejším. Hovorí nám: „Vy ste soľou zeme, svetlom sveta!“ Obzeráme sa, komu to hovorí? Žeby nám? My, evanjelici? My, kresťania? Zatiaľ to tak veľmi nevyzerá! Ježiš však trvá na svojom. V skutočnosti je to totiž tak, že On pridáva svetu kvalitu, On robí svet lepším. Robí to však skrze nás. Nemá inej možnosti alebo nechce inú možnosť použiť (L 19,40). Svet však nepotrebuje len slová, potrebuje skutočnosť. Slanosť a svetlo. Zmenu kvality. „Po ovocí ich poznáte.“ Je primnoho kresťanov, ktorí hovoria: „Áno, Otče!“ A nejdú!!! Svet sa pozerá na kvalitu života „nových stvorení“. Čaká novú spravodlivosť, spravodlivosť lásky! Luther nám pripomína: „...aby sa starý Adam v nás každodenným pokáním topil a umŕtvoval tak, aby v nás každý deň povstával nový človek.“ Kvalitu máme od Neho, nenechávajme si ju pre seba ani dnes!